Anunt: 3 posturi scoase la concurs

Primaria comunei Repedea, Judetul Maramures, cu sediul jn localitatea Repedea, str. Principala nr.98, CIF 3694845, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante conform HG 286/23.03.2011 de: -2 (doua) posturi pentru soferi categoria” D” pentru Microbuze Scolare de transport copii si , -1 (unul) post pentru persoane cu dezabilitati , conform …

Citeste mai mult »

Primarul comunei Repedea a semnat contractul de finantare pentru „Modernizarea retelei de drumuri de interes local din Comuna Repedea, judetul Maramures”

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Repedea, judeţul Maramureş” în baza Ordinului vice-priministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 3680/2017 privind aprobarea listei obiectivelor …

Citeste mai mult »

Anunț – 2 posturi scoase la concurs

Primăria comunei Repedea, reprezentată legal de Miculaiciuc loan , in calitate de primar publică urmatorul : ANUNT Prin care aduce la cunostinta publică faptul că, organizează concurs/examen, pentru recrutare în vederea ocupării a 2 (două) funcţii publice de execuţie în cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului după cum urmează …

Citeste mai mult »

Anunț – 4 posturi scoase la concurs

Primaria comunei Repedea reprezentată legal de Miculaiciuc Ioan in calitate de primar al comunei Repedea, publică pe pagina oficială a Primăriei Comunei Repedea următorul anunț: Primăria comunei Repedea, judeţul Maramureş, organizează concurs/examen, pentru recrutare în vederea ocupării a 4 (patru) funcţii contractuale de execuţie în cadrul aparatului propriu de specialitate …

Citeste mai mult »

Despre Repedea

PREZENTARE GENERALA In comuna Repedea traiesc peste 4650 de suflete, din care peste 98% sunt ucraineni-hutuli. Îndeobşte este cunoscut faptul ca in partea de nord-est al judeţului Maramures , se întind localitati locuite de ucraineni , printre acestea regasindu-se si comuna Repedea Comuna Repedea este situata la o distanta de 120 …

Citeste mai mult »