Acasa / Primaria Repedea / Anunt: 3 posturi scoase la concurs

Anunt: 3 posturi scoase la concurs

Primaria comunei Repedea, Judetul Maramures, cu sediul jn localitatea Repedea, str. Principala nr.98, CIF 3694845, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante conform HG 286/23.03.2011 de:

-2 (doua) posturi pentru soferi categoria” D” pentru Microbuze Scolare de transport copii si ,

-1 (unul) post pentru persoane cu dezabilitati , conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfasura astfel:

 • Proba scrisa in data de 26 Martie 2019 ora 11:00, pentru toate posturile.
 • Proba de interviu in data de 29 Martie 2019, ora 10:00, pentru toate posturile.
 • Proba de practica in data de 29 Martie 2019 ora 13:00 numai pentru posturi de soferi.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. are cetatenia romana, cetatenia a altor state membre ale UE sau apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania.
 2. cunoaste limba romina, scris si vorbit.
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale.
 4. are capacitatea deplina de exercitiu.
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate.
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechimea sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
 7. nu a fost condamnata difinitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 8. pentru soferi: Studii : -Medii —Scoala profesionala in domeniu; nu sunt conditii de vechime si sa detina categoria ”D” pentru Microbuze Scolare de transport copii precum si atestat pentru categoria „D” transport persoane; varsta minima reglementata de prevederile legale; cu domiciliul in localitate.
 9. Pentru persoane cu dezabilitati : – Studii generale, medii sau studii Universitare; nu sunt conditii de vechime

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a IIl-a la sediul Primariei comunei Repedea , Str. Principala nr.98, Judetul Maramures.

RELATII SUPLIMENTARE SE VOR OBTINE LA:

Persoana de contact : Miculaiciuc loan
Primarul comunei Repedea_ – telefon/fax: 0262366011 0262 366065.

Lasă un răspuns