Acasa / Primaria Repedea / Anunț – 4 posturi scoase la concurs

Anunț – 4 posturi scoase la concurs

Primaria comunei Repedea reprezentată legal de Miculaiciuc Ioan in calitate de primar al comunei Repedea, publică pe pagina oficială a Primăriei Comunei Repedea următorul anunț:

Primăria comunei Repedea, judeţul Maramureş, organizează concurs/examen, pentru recrutare în vederea ocupării a 4 (patru) funcţii contractuale de execuţie în cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului după cum urmează :

-2 (două) posturi pentru şoferi categoria ” D” pentru Microbuze Şcolare de transport copii şi,
-2 (două) posturi pentru persoane cu dizabilităţi , conform HG 286/23.03.2011.

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie să îndeplinească următoarele:

Pentru cele două posturi de şoferi:

Studii :

-Medii —Scoala profesională în domeniu -să deţină categoria „D” pentru permisul de conducere.

-să deţină atestat pentru categoria „D”.

Pentru persoane cu dizabilităti :

-Studii-Medii sau studii Universitare

-Vechime

-Nu sunt condiţii de vechime în muncă pentru nici un post .

Concursul se desfăşoară asfel :

– Proba scrisă in data de 21.12.2018 ora 11:00, pentru toate posturile,
– Proba interviu în data de 27.12.2018, ora 10:00 , pentru toate posturile,
– Pentru soferi – Proba practică în data de 27.12.2018, ora 12:00.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 111-a la sediul Primăriei comunei Repedea , str. Principală nr.98, Judetul Maramures.
Alte informaţii se pot obţine ia numărul de telefon/fax 0262366065, 0262 366011. Rugâm să ne comunicaţi, în format fizic, un exemplar cu publicarea anunţului solicitat.

Persoana de contact : Miculaiciuc loan, primar al comunei Repedea,

Lasă un răspuns